Informationsansvarig: Johan Löfberg , johanl@isy.liu.se
Sidan uppdaterades senast: 2013-05-14

[ Hoppa direkt till textinnehållet ] [ Hjälp ] [ Tillgänglighetsinformation ]
In English | A till Ö Kartor Översikt Kontakta oss
Gå till LiU.se
LiU - ISY > Grundutbildning > Kurser

ISY-kurser, inkusive sådana som utgått

Kurskod Kursnamn Note
TSIU09 Introduktion till examensarbete
TSEI01 Analog elektronik
TSTE93 Analog konstruktion
TSEI12 Analog konstruktion fortsättningskurs
TSEK37 Analoga CMOS integrerade kretsar
TSTE14 Analoga filter
TSTE08 Analoga o tidsdiskreta integrerade kretsar
TSTE87 Aplikationsspecifika integrerade kretsar
TSBK02 Bild- och ljudkodning HN examinator fr.o.m. VT-2016
TSEA50 Bildanalys Kursen har bytt kod: TSBB52 Bildanalys Utgått
TSBB52 Bildanalys Kursen ges inte längre fr.o.m. 2008. Då delas kursmomenten upp i TSBB08 och TSBB09. Utgått
TSEA65 Bilder och grafik Kursen har bytt kurskod till TSBB65 fr.o.m. 2003 Utgått
TSBB65 Bilder och grafik Kursen ges inte längre fr.o.m. 2008. Då delas kursmomenten upp på TSBB08 och TSBB09. Utgått
TSBB53 Bilder och grafik, projektkurs Kursen slås samman med TSBB51 fr.o.m. VT-2008. Fr.o.m. 2009 utgått. Utgått
TSBB51 Bilder och grafik, projektkurs, CDIO Kursen ersätts fr.o.m. 2009 av TSBB11 som är på 12hp Utgått
TSBB11 Bilder och grafik, projektkurs, CDIO Klas examinator fr.o.m. 2018 Kursen ersätter TSBB51 efter utökning till 12hp
TFSB05 Bildrekonstruktion och datortomografi
TSBB09 Bildsensorer Ny kurs fr.o.m. HT-2008
TSTE16 Blandade analoga o dig signalbeh system CDIO Utgått
TSBK08 Datakompression HN examinator fr.o.m. VT-2016
TSIT02 Datasäkerhet Ny examinator 2017: G. Xavier
TSIT01 Datasäkerhetsmetoder
TSEA55 Datorgrafik Kursen har ny kod fr.o.m. 2004: TSBK05 Utgått
TSBK07 Datorgrafik Ersätter TSBK05 fr.o.m. 2008, med 6hp istället för 4,5p
TSEA83 Datorkonstruktion
TSBB02 Datorseende Kursen ersätts med TSBB04 fr.o.m. 2005 Utgått
TSBB05 Datorseende Ersätter TSBB04 men med 4p istf 3,5p fr.o.m. 2007. Ersätts med TSBB12+13 från 2009 Utgått
TSBB15 Datorseende Ersätter fr.o.m. 2012 TSBB12 och TSBB13
TSBB04 Datorseende Ny version av TSBB02 fr.o.m. 2005. Ersätts av TSBB12+TSBB13 fr.o.m. 2009 Utgått
TSBB13 Datorseende system Tillsammans med TSBB12 ersätter den TSBB04 Datorseende fr.o.m. 2009. Fr.o.m. 2012 slås den samman m Utgått
TSBB12 Datorseende teori Tillsamman med TSBB13 ersätter denna kurs TSBB05 Datorseende fr.o.m. 2009. Fr.o.m. 2012 slås den sa Utgått
TS1017 Datorseende, doktorandkurs Ersätter TSBB12 och TSBB13 under 2011. Doktorandkurs, men ges även som kurs för civilingenjörsstude Utgått
TSIU02 Datorteknik
TSEA82 Datorteknik
TSEA44 Datorteknik - ett datorsystem på ett chip
TSEA57 Datorteknik I Samläses med TSEA82
TSEA77 Datorteknik IT Ersätter TSEA48 från VT2019
TSEA48 Datorteknik IT Går sista gången VT2019, ersätts sedan av TSEA77
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem
TSEA28 Datorteknik Y
TSKS15 Detektion och estimering av signaler Ny kurs 2017
TSFS06 Diagnos och övervakning
TSTE18 Digital aritmetik Ges ej längre Utgått
TSBB08 Digital bildbehandling, grundkurs Ny kurs fr.o.m. HT-2008
TSKS01 Digital kommunikation Emil exminator from HT-2015
TSKS04 Digital kommunikation forts.kurs Utgår 2017, ersätts av TSKS15 Emil examinator istf Mikael Utgått
TSRT78 Digital signalbehandling
TSTE06 Digitala filter
TSEI07 Digitala filter Ei, Di
TSTE86 Digitala integrerade kretsar
TSEI03 Digitala kretsar
TSEA84 Digitalt konstruktionsprojekt Ges ej ht 2018
TSIU05 Digitalteknik
TSEA22 Digitalteknik D
TSEA52 Digitalteknik I Samläses med TSEA51
TMEL53 Digitalteknik M Ges ej längre Utgått
ETE235 Digitalteknik sommarkurs Ges ej längre Utgått
TSEA51 Digitalteknik Y,I
TSRT21 Dynamiska system och reglering
TSTE25 Effektelektronik
TSTE19 Effektelektronik ersatt av TSTE25 Utgått
TSFS04 Elektriska drivsystem
TSTE92 Elektriska kretsar TB
TSTE24 Elektronik D
TSTE21 Elektronik D ersatt av TSTE24 Utgått
TSTE95 Elektronik I Ges ej ht 2018
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt
TSTE05 Elektronik och mätteknik
TSEA27 Elektronikprojekt Y ersatt av TSEA56 Utgått
TMMI04 Elektroteknik
TSTE26 Elkraftnät o teknik för förnyelsebar energiprodukt
TMEI01 Elkraftteknik
TMEL08 Eltekniska system
TSFS11 Energitekniska system
TSXD15 Examensarbete (Inst f Systemteknik)
TSDT16 Felrättande koder Ersätts 2016 med TSKS12 Utgått
TSEI10 Filter
TSKS14 Flerantennkommunikation Ny kurs 2017
TSFS02 Fordonsdynamik med reglering
TSFS03 Fordonsframdrivningssystem
ETE311 Grundläggande datasäkerhet Fristående nätkurs, som vanligen ges tre gånger per år. 2012 ny exam: J-Å Larsson. 2018 ny exam: J.
TSBK36 Grundläggande datorgrafik En G2-version av TSBK07 Datorgrafik
TSBB16 Grundläggande systemmodeller Ersätter TSKS09 fr.o.m. 2015. Avslutad fr.o.m. HT2017 Utgått
TSBK06 Image and Audio Coding This is an English version of TSBK02.
TSRT07 Industriell reglerteknik
TSIU04 Industriella styrsystem
TSIU06 Industriella styrsystem
TGTU50 Industrikunskap Ersatt av TGTU63 Utgått
TGTU63 Industrikunskap Ges ej 2019
TSIN01 Informationsnät
TSEK03 Integrerade radiofrekvenskretsar
TSIN02 Internetteknik Flyttad till infokodning fr.o.m. HT2-2014. Ny examinator 2017: G. Xavier
TSRT04 Introduktionskurs i Matlab Flyttad till Komsys fr.o.m. 2014.
TSKS08 Introduktionskurs i Matlab
TSKS05 Kommunikationssystem, CDIO
TSBK35 Kompression av ljud och bild HN examinator fr.o.m. HT1-2015
TSTE12 Konstruktion av digitala system
TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP processorer
TSEK38 Konstruktion av radiotransceivers
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer
TSEI06 Kretsteori ersatt av TSEI11 Utgått
TSEI11 Kretsteori och transformmetoder
TSIT03 Kryptoteknik
TSKS09 Linjära System Ersätts med TSBB16 fr.o.m. 2015 Utgått
TSEI50 Linjära system
TSKS06 Linjära system för kommunikation
TSTE85 Lågeffektselektronik
TSIT04 Matematisk kommunikation Flyttat till ISY fr.o.m. 2015
TSBB31 Medicinska bilder Ny kurs 2012.
TSIU51 Mikrodatorprojekt
TSRT62 Modellbygge och simulering
TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor
TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning Ersätter TSDT16 fr.o.m. 2016
TSBB35 Multidimensionell signalanalys Fr.o.m. 2007 ersätts kursen med TSBB06 (4p istf 3,5) Utgått
TSBB06 Multidimensionell signalanalys Fr.o.m. 2007 ersätter den kursen med TSBB35 (med 4p = 6hp istf 3,5p)
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar Ny kurs fr.o.m. 2014. Tillfälligt inställd 2017
TSRT08 Optimal Styrning
TSEK02 Radioelektronik
TSDT74 Radiokommunikation Utgår 2017, ersätts med TSKS13 Utgått
TSRT03 Reglerteknik
TSMI26 Reglerteknik Ersatt av TSIU61 2005 Utgått
TSRT91 Reglerteknik
TSIU61 Reglerteknik
TSRT22 Reglerteknik
TSRT06 Reglerteknik fortsättningskurs M
TSRT19 Reglerteknik I HT2 M (samläsning TSRT03) VT2 MED, U
TSRT12 Reglerteknik Y
TSRT10 Reglerteknisk projektkurs , CDIO
TSRT09 Reglerteori
TSRT14 Sensorfusion
TSBB14 Signal- och bildbehandling Kursen ersätter TSBB03 fr.o.m. 2009. Under 2013 ges kursen 1 gång i VT2 och en gång HT1+HT2. Sedan
TSEA70 Signal- och bildbehandling Ersatt med TSBB03 Utgått
TSBB03 Signal- och bildbehandling Kursen ersätts av TSBB14 fr.o.m. 2009 Utgått
TSDT18 Signaler och system Ersätter TSDT08 och TSDT15 fr.o.m. HT 2012. Ersätts av TSDT84 på D fr.o.m. 2013
TSDT84 Signaler och system samt transformer Ersätter TSDT18 för D fr.o.m. 2013
TSDT08 Signaler och System, del 1 Ersätts av TSDT18 fr.o.m. HT 2012 Utgått
TSDT15 Signaler och System, del 2 Ersätts av TSDT18 fr.o.m. HT 2012 Utgått
TSKS21 Signaler, information och bilder Ny kurs VT1-2016 för U.
TSKS10 Signaler, information och kommunikation Ny kurs fr.o.m. 2013. Mikael examinator 2017. Erik examinator 2016.
TSDT14 Signalteori
TSBK09 Syntetisk biologi, projektkurs Sommarkurs (inkl HT1) som ges för ett begränsat antal (12) TB-studenter. Flyttad till IFM fr.o.m. 2 Utgått
TSIU03 Systemkonstruktion
TSTE17 Systemkonstruktion CDIO
TSBK03 Teknik för avancerade datorspel Ersätter TSBK10 fr.o.m. 2008, med 6hp istället för 6p
TSKS02 Telekommunikation Emil ny examinator from HT-2014 Mikael ny examinator from HT-2015
TTIT35 Tema 4 Digital konstruktion
TSEK12 Test av kretsar för analoga och blandade analoga/d Kursen har ännu inte getts (2018).
TSKS13 Trådlös kommunikation Ny kurs 2017
TSKS03 Trådlösa system Utgår 2017, ersätts med TSKS14 Jerzy exminator 2015 istf Mikael Utgått
TSEK11 Utvärdering av IC-krets
TSBB17 Visuell detektion och igenkänning Per-Erik examinator fr.o.m. 2018. Ny kurs HT-2017
TSEK06 VLSI konstruktion