Informationsansvarig: Johan Löfberg , johanl@isy.liu.se
Sidan uppdaterades senast: 2018-11-16

[ Hoppa direkt till textinnehållet ] [ Hjälp ] [ Tillgänglighetsinformation ]
In English | A till Ö Kartor Översikt Kontakta oss
Gå till LiU.se
LiU - ISY > Grundutbildning > Kurser

Bildkurser, ISY

Period ht1
TSBB06 - Multidimensionell signalanalys Fr.o.m. 2007 ersätter den kursen med TSBB35 (med 4p = 6hp istf 3,5p)
TSBB08 - Digital bildbehandling, grundkurs Ny kurs fr.o.m. HT-2008
TSBB11 - Bilder och grafik, projektkurs, CDIO Klas examinator fr.o.m. 2018 Kursen ersätter TSBB51 efter utökning till 12hp
TSBB14 - Signal- och bildbehandling Kursen ersätter TSBB03 fr.o.m. 2009. Under 2013 ges kursen 1 gång i VT2 och en gång HT1+HT2. Sedan
TSBB17 - Visuell detektion och igenkänning Per-Erik examinator fr.o.m. 2018. Ny kurs HT-2017
TSBB31 - Medicinska bilder Ny kurs 2012.
TSBK03 - Teknik för avancerade datorspel Ersätter TSBK10 fr.o.m. 2008, med 6hp istället för 6p
TSBK35 - Kompression av ljud och bild HN examinator fr.o.m. HT1-2015
TSDT84 - Signaler och system samt transformer Ersätter TSDT18 för D fr.o.m. 2013
Period ht2
TSBB06 - Multidimensionell signalanalys Fr.o.m. 2007 ersätter den kursen med TSBB35 (med 4p = 6hp istf 3,5p)
TSBB09 - Bildsensorer Ny kurs fr.o.m. HT-2008
TSBB11 - Bilder och grafik, projektkurs, CDIO Klas examinator fr.o.m. 2018 Kursen ersätter TSBB51 efter utökning till 12hp
TSBB14 - Signal- och bildbehandling Kursen ersätter TSBB03 fr.o.m. 2009. Under 2013 ges kursen 1 gång i VT2 och en gång HT1+HT2. Sedan
TSBK03 - Teknik för avancerade datorspel Ersätter TSBK10 fr.o.m. 2008, med 6hp istället för 6p
TSDT18 - Signaler och system Ersätter TSDT08 och TSDT15 fr.o.m. HT 2012. Ersätts av TSDT84 på D fr.o.m. 2013
TSDT84 - Signaler och system samt transformer Ersätter TSDT18 för D fr.o.m. 2013
Period vt1
TSBB15 - Datorseende Ersätter fr.o.m. 2012 TSBB12 och TSBB13
TSBK07 - Datorgrafik Ersätter TSBK05 fr.o.m. 2008, med 6hp istället för 4,5p
TSBK36 - Grundläggande datorgrafik. En G2-version av TSBK07 Datorgrafik
TSKS06 - Linjära system för kommunikation
Period vt2
TSBB15 - Datorseende Ersätter fr.o.m. 2012 TSBB12 och TSBB13
TSBK02 - Bild- och ljudkodning HN examinator fr.o.m. VT-2016
TSBK06 - Image and Audio Coding This is an English version of TSBK02.
TSBK07 - Datorgrafik Ersätter TSBK05 fr.o.m. 2008, med 6hp istället för 4,5p
TSBK36 - Grundläggande datorgrafik. En G2-version av TSBK07 Datorgrafik
TSKS06 - Linjära system för kommunikation
TSKS08 - Introduktionskurs i Matlab
Tidigare kurser, ej längre aktiva.
TS1017 - Datorseende, doktorandkurs. Ersätter TSBB12 och TSBB13 under 2011. Doktorandkurs, men ges även som kurs för civilingenjörsstude
TSBB02 - Datorseende. Kursen ersätts med TSBB04 fr.o.m. 2005
TSBB03 - Signal- och bildbehandling. Kursen ersätts av TSBB14 fr.o.m. 2009
TSBB04 - Datorseende. Ny version av TSBB02 fr.o.m. 2005. Ersätts av TSBB12+TSBB13 fr.o.m. 2009
TSBB05 - Datorseende. Ersätter TSBB04 men med 4p istf 3,5p fr.o.m. 2007. Ersätts med TSBB12+13 från 2009
TSBB12 - Datorseende teori. Tillsamman med TSBB13 ersätter denna kurs TSBB05 Datorseende fr.o.m. 2009. Fr.o.m. 2012 slås den sa
TSBB13 - Datorseende system. Tillsammans med TSBB12 ersätter den TSBB04 Datorseende fr.o.m. 2009. Fr.o.m. 2012 slås den samman m
TSBB16 - Grundläggande systemmodeller Ersätter TSKS09 fr.o.m. 2015. Avslutad fr.o.m. HT2017
TSBB35 - Multidimensionell signalanalys. Fr.o.m. 2007 ersätts kursen med TSBB06 (4p istf 3,5)
TSBB51 - Bilder och grafik, projektkurs, CDIO. Kursen ersätts fr.o.m. 2009 av TSBB11 som är på 12hp
TSBB52 - Bildanalys. Kursen ges inte längre fr.o.m. 2008. Då delas kursmomenten upp i TSBB08 och TSBB09.
TSBB53 - Bilder och grafik, projektkurs. Kursen slås samman med TSBB51 fr.o.m. VT-2008. Fr.o.m. 2009 utgått.
TSBB65 - Bilder och grafik. Kursen ges inte längre fr.o.m. 2008. Då delas kursmomenten upp på TSBB08 och TSBB09.
TSBK09 - Syntetisk biologi, projektkurs Sommarkurs (inkl HT1) som ges för ett begränsat antal (12) TB-studenter. Flyttad till IFM fr.o.m. 2
TSEA50 - Bildanalys. Kursen har bytt kod: TSBB52 Bildanalys
TSEA55 - Datorgrafik. Kursen har ny kod fr.o.m. 2004: TSBK05
TSEA65 - Bilder och grafik. Kursen har bytt kurskod till TSBB65 fr.o.m. 2003
TSEA70 - Signal- och bildbehandling. Ersatt med TSBB03
TSKS09 - Linjära System Ersätts med TSBB16 fr.o.m. 2015