Informationsansvarig: Johan Löfberg , johanl@isy.liu.se
Sidan uppdaterades senast: 2013-05-14

[ Hoppa direkt till textinnehållet ] [ Hjälp ] [ Tillgänglighetsinformation ]
In English | A till Ö Kartor Översikt Kontakta oss
Gå till LiU.se
LiU - ISY > Grundutbildning > Kurser

ISY-kurser

Kurskod Kursnamn Note
ETE311 Grundläggande datasäkerhet Fristående nätkurs, som vanligen ges tre gånger per år. 2012 ny exam: J-Å Larsson. 2018 ny exam: J.
TDIU14 Introduktion till examensarbete Övertagen från IDA
TGTU63 Industrikunskap
TMEI01 Elkraftteknik
TMEL08 Eltekniska system
TMMI04 Elektroteknik
TSBB06 Multidimensionell signalanalys Fr.o.m. 2007 ersätter den kursen med TSBB35 (med 4p = 6hp istf 3,5p)
TSBB08 Digital bildbehandling, grundkurs Ny kurs fr.o.m. HT-2008
TSBB09 Bildsensorer Ny kurs fr.o.m. HT-2008
TSBB11 Bilder och grafik, projektkurs, CDIO Klas examinator fr.o.m. 2018 Kursen ersätter TSBB51 efter utökning till 12hp
TSBB14 Signal- och bildbehandling Kursen ersätter TSBB03 fr.o.m. 2009. Under 2013 ges kursen 1 gång i VT2 och en gång HT1+HT2. Sedan
TSBB15 Datorseende Ersätter fr.o.m. 2012 TSBB12 och TSBB13
TSBB17 Visuell detektion och igenkänning Per-Erik examinator fr.o.m. 2018. Ny kurs HT-2017
TSBB31 Medicinska bilder Ny kurs 2012.
TSBK02 Bild- och ljudkodning HN examinator fr.o.m. VT-2016
TSBK03 Teknik för avancerade datorspel Ersätter TSBK10 fr.o.m. 2008, med 6hp istället för 6p
TSBK06 Image and Audio Coding This is an English version of TSBK02.
TSBK07 Datorgrafik Ersätter TSBK05 fr.o.m. 2008, med 6hp istället för 4,5p
TSBK08 Datakompression HN examinator fr.o.m. VT-2016
TSBK35 Kompression av ljud och bild HN examinator fr.o.m. HT1-2015
TSBK36 Grundläggande datorgrafik En G2-version av TSBK07 Datorgrafik
TSDT14 Signalteori
TSDT18 Signaler och system Ersätter TSDT08 och TSDT15 fr.o.m. HT 2012. Ersätts av TSDT84 på D fr.o.m. 2013
TSDT84 Signaler och system samt transformer Ersätter TSDT18 för D fr.o.m. 2013
TSEA22 Digitalteknik D
TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP processorer
TSEA28 Datorteknik Y
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer
TSEA44 Datorteknik - ett datorsystem på ett chip
TSEA48 Datorteknik IT
TSEA51 Digitalteknik Y,I
TSEA52 Digitalteknik I Samläses med TSEA51
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt
TSEA57 Datorteknik I Samläses med TSEA82
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem
TSEA82 Datorteknik
TSEA83 Datorkonstruktion
TSEA84 Digitalt konstruktionsprojekt
TSEI01 Analog elektronik
TSEI03 Digitala kretsar
TSEI07 Digitala filter Ei, Di
TSEI10 Filter
TSEI11 Kretsteori och transformmetoder
TSEI12 Analog konstruktion fortsättningskurs
TSEI50 Linjära system
TSEK02 Radioelektronik
TSEK03 Integrerade radiofrekvenskretsar
TSEK06 VLSI konstruktion
TSEK11 Utvärdering av IC-krets
TSEK37 Analoga CMOS integrerade kretsar
TSEK38 Konstruktion av radiotransceivers
TSFS02 Fordonsdynamik med reglering
TSFS03 Fordonsframdrivningssystem
TSFS04 Elektriska drivsystem
TSFS06 Diagnos och övervakning
TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor Ersätter TSFS05
TSFS11 Energitekniska system
TSIN01 Informationsnät
TSIN02 Internetteknik Flyttad till infokodning fr.o.m. HT2-2014. Ny examinator 2017: G. Xavier
TSIT01 Datasäkerhetsmetoder
TSIT02 Datasäkerhet Ny examinator 2017: G. Xavier
TSIT03 Kryptoteknik
TSIT04 Matematisk kommunikation Flyttat till ISY fr.o.m. 2015
TSIU02 Datorteknik
TSIU03 Systemkonstruktion
TSIU04 Industriella styrsystem
TSIU05 Digitalteknik
TSIU06 Industriella styrsystem
TSIU09 Introduktion till examensarbete
TSIU51 Mikrodatorprojekt
TSIU61 Reglerteknik
TSKS01 Digital kommunikation Emil exminator from HT-2015
TSKS02 Telekommunikation Emil ny examinator from HT-2014 Mikael ny examinator from HT-2015
TSKS05 Kommunikationssystem, CDIO
TSKS06 Linjära system för kommunikation
TSKS08 Introduktionskurs i Matlab
TSKS10 Signaler, information och kommunikation Ny kurs fr.o.m. 2013. Mikael examinator 2017. Erik examinator 2016.
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar Ny kurs fr.o.m. 2014. Tillfälligt inställd 2017
TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning Ersätter TSDT16 fr.o.m. 2016
TSKS13 Trådlös kommunikation Ny kurs 2017
TSKS14 Flerantennkommunikation Ny kurs 2017
TSKS15 Detektion och estimering av signaler Ny kurs 2017
TSKS21 Signaler, information och bilder Ny kurs VT1-2016 för U.
TSRT03 Reglerteknik
TSRT04 Introduktionskurs i Matlab Flyttad till Komsys fr.o.m. 2014.
TSRT06 Reglerteknik fortsättningskurs M
TSRT07 Industriell reglerteknik
TSRT08 Optimal Styrning
TSRT09 Reglerteori
TSRT10 Reglerteknisk projektkurs , CDIO
TSRT12 Reglerteknik Y
TSRT14 Sensorfusion
TSRT19 Reglerteknik I HT2 M (samläsning TSRT03) VT2 MED, U
TSRT21 Dynamiska system och reglering
TSRT22 Reglerteknik
TSRT62 Modellbygge och simulering
TSRT78 Digital signalbehandling
TSRT91 Reglerteknik
TSTE05 Elektronik och mätteknik
TSTE06 Digitala filter
TSTE08 Analoga o tidsdiskreta integrerade kretsar
TSTE12 Konstruktion av digitala system
TSTE14 Analoga filter
TSTE17 Systemkonstruktion CDIO
TSTE24 Elektronik D
TSTE25 Effektelektronik
TSTE26 Elkraftnät o teknik för förnyelsebar energiprodukt
TSTE85 Lågeffektselektronik
TSTE86 Digitala integrerade kretsar
TSTE87 Aplikationsspecifika integrerade kretsar
TSTE92 Elektriska kretsar TB
TSTE93 Analog konstruktion
TSTE95 Elektronik I