Informationsansvarig: Johan Löfberg , johanl@isy.liu.se
Sidan uppdaterades senast: 2013-05-14

[ Hoppa direkt till textinnehållet ] [ Hjälp ] [ Tillgänglighetsinformation ]
In English | A till Ö Kartor Översikt Kontakta oss
Gå till LiU.se
LiU - ISY > Grundutbildning > Kurser

ISY-kurser

Kurskod Kursnamn Note
TSIU09 Introduktion till examensarbete
TSEI01 Analog elektronik
TSTE93 Analog konstruktion
TSEI12 Analog konstruktion fortsättningskurs
TSEK37 Analoga CMOS integrerade kretsar
TSTE14 Analoga filter
TSTE08 Analoga o tidsdiskreta integrerade kretsar
TSTE87 Aplikationsspecifika integrerade kretsar
TSBK02 Bild- och ljudkodning HN examinator fr.o.m. VT-2016
TSBB11 Bilder och grafik, projektkurs, CDIO Klas examinator fr.o.m. 2018 Kursen ersätter TSBB51 efter utökning till 12hp
TSBB09 Bildsensorer Ny kurs fr.o.m. HT-2008
TSBK08 Datakompression HN examinator fr.o.m. VT-2016
TSIT02 Datasäkerhet Ny examinator 2017: G. Xavier
TSIT01 Datasäkerhetsmetoder
TSBK07 Datorgrafik Ersätter TSBK05 fr.o.m. 2008, med 6hp istället för 4,5p
TSEA83 Datorkonstruktion
TSBB15 Datorseende Ersätter fr.o.m. 2012 TSBB12 och TSBB13
TSIU02 Datorteknik
TSEA82 Datorteknik
TSEA44 Datorteknik - ett datorsystem på ett chip
TSEA57 Datorteknik I Samläses med TSEA82
TSEA77 Datorteknik IT Ersätter TSEA48 från VT2019
TSEA48 Datorteknik IT Går sista gången VT2019, ersätts sedan av TSEA77
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem
TSEA28 Datorteknik Y
TSKS15 Detektion och estimering av signaler Ny kurs 2017
TSFS06 Diagnos och övervakning
TSBB08 Digital bildbehandling, grundkurs Ny kurs fr.o.m. HT-2008
TSKS01 Digital kommunikation Emil exminator from HT-2015
TSRT78 Digital signalbehandling
TSTE06 Digitala filter
TSEI07 Digitala filter Ei, Di
TSTE86 Digitala integrerade kretsar
TSEI03 Digitala kretsar
TSEA84 Digitalt konstruktionsprojekt Ges ej ht 2018
TSIU05 Digitalteknik
TSEA22 Digitalteknik D
TSEA52 Digitalteknik I Samläses med TSEA51
TSEA51 Digitalteknik Y,I
TSRT21 Dynamiska system och reglering
TSTE25 Effektelektronik
TSFS04 Elektriska drivsystem
TSTE92 Elektriska kretsar TB
TSTE24 Elektronik D
TSTE95 Elektronik I Ges ej ht 2018
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt
TSTE05 Elektronik och mätteknik
TMMI04 Elektroteknik
TSTE26 Elkraftnät o teknik för förnyelsebar energiprodukt
TMEI01 Elkraftteknik
TMEL08 Eltekniska system
TSFS11 Energitekniska system
TSEI10 Filter
TSKS14 Flerantennkommunikation Ny kurs 2017
TSFS02 Fordonsdynamik med reglering
TSFS03 Fordonsframdrivningssystem
ETE311 Grundläggande datasäkerhet Fristående nätkurs, som vanligen ges tre gånger per år. 2012 ny exam: J-Å Larsson. 2018 ny exam: J.
TSBK36 Grundläggande datorgrafik En G2-version av TSBK07 Datorgrafik
TSBK06 Image and Audio Coding This is an English version of TSBK02.
TSRT07 Industriell reglerteknik
TSIU04 Industriella styrsystem
TSIU06 Industriella styrsystem
TGTU63 Industrikunskap Ges ej 2019
TSIN01 Informationsnät
TSEK03 Integrerade radiofrekvenskretsar
TSIN02 Internetteknik Flyttad till infokodning fr.o.m. HT2-2014. Ny examinator 2017: G. Xavier
TSRT04 Introduktionskurs i Matlab Flyttad till Komsys fr.o.m. 2014.
TSKS08 Introduktionskurs i Matlab
TSKS05 Kommunikationssystem, CDIO
TSBK35 Kompression av ljud och bild HN examinator fr.o.m. HT1-2015
TSTE12 Konstruktion av digitala system
TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP processorer
TSEK38 Konstruktion av radiotransceivers
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer
TSEI11 Kretsteori och transformmetoder
TSIT03 Kryptoteknik
TSEI50 Linjära system
TSKS06 Linjära system för kommunikation
TSTE85 Lågeffektselektronik
TSIT04 Matematisk kommunikation Flyttat till ISY fr.o.m. 2015
TSBB31 Medicinska bilder Ny kurs 2012.
TSIU51 Mikrodatorprojekt
TSRT62 Modellbygge och simulering
TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor
TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning Ersätter TSDT16 fr.o.m. 2016
TSBB06 Multidimensionell signalanalys Fr.o.m. 2007 ersätter den kursen med TSBB35 (med 4p = 6hp istf 3,5p)
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar Ny kurs fr.o.m. 2014. Tillfälligt inställd 2017
TSRT08 Optimal Styrning
TSEK02 Radioelektronik
TSRT03 Reglerteknik
TSRT91 Reglerteknik
TSIU61 Reglerteknik
TSRT22 Reglerteknik
TSRT06 Reglerteknik fortsättningskurs M
TSRT19 Reglerteknik I HT2 M (samläsning TSRT03) VT2 MED, U
TSRT12 Reglerteknik Y
TSRT10 Reglerteknisk projektkurs , CDIO
TSRT09 Reglerteori
TSRT14 Sensorfusion
TSBB14 Signal- och bildbehandling Kursen ersätter TSBB03 fr.o.m. 2009. Under 2013 ges kursen 1 gång i VT2 och en gång HT1+HT2. Sedan
TSDT18 Signaler och system Ersätter TSDT08 och TSDT15 fr.o.m. HT 2012. Ersätts av TSDT84 på D fr.o.m. 2013
TSDT84 Signaler och system samt transformer Ersätter TSDT18 för D fr.o.m. 2013
TSKS21 Signaler, information och bilder Ny kurs VT1-2016 för U.
TSKS10 Signaler, information och kommunikation Ny kurs fr.o.m. 2013. Mikael examinator 2017. Erik examinator 2016.
TSDT14 Signalteori
TSIU03 Systemkonstruktion
TSTE17 Systemkonstruktion CDIO
TSBK03 Teknik för avancerade datorspel Ersätter TSBK10 fr.o.m. 2008, med 6hp istället för 6p
TSKS02 Telekommunikation Emil ny examinator from HT-2014 Mikael ny examinator from HT-2015
TSEK12 Test av kretsar för analoga och blandade analoga/d Kursen har ännu inte getts (2018).
TSKS13 Trådlös kommunikation Ny kurs 2017
TSEK11 Utvärdering av IC-krets
TSBB17 Visuell detektion och igenkänning Per-Erik examinator fr.o.m. 2018. Ny kurs HT-2017
TSEK06 VLSI konstruktion