Informationsansvarig: Johan Löfberg , johanl@isy.liu.se
Sidan uppdaterades senast: 2013-05-14

[ Hoppa direkt till textinnehållet ] [ Hjälp ] [ Tillgänglighetsinformation ]
In English | A till Ö Kartor Översikt Kontakta oss
Gå till LiU.se
LiU - ISY > Grundutbildning > Kurser

Kurser HT2

Kurskod Kursnamn Examinator Ges för Ytterligare info.
ETE311 Grundläggande datasäkerhet Jonathan Jogenfors FRIST Fristående nätkurs, som vanligen ges tre gånger per år. 2012 ny exam: J-Å Larsson. 2018 ny exam: J.
TGTU63 Industrikunskap Oscar Gustafsson Y,D Ges ej 2019
TMMI04 Elektroteknik Sivert Lundgren MI
TSBB06 Multidimensionell signalanalys Klas Nordberg D och Y Fr.o.m. 2007 ersätter den kursen med TSBB35 (med 4p = 6hp istf 3,5p)
TSBB09 Bildsensorer Klas Nordberg D, IT, Y Ny kurs fr.o.m. HT-2008
TSBB11 Bilder och grafik, projektkurs, CDIO Klas Nordberg Y, D, IT Klas examinator fr.o.m. 2018 Kursen ersätter TSBB51 efter utökning till 12hp
TSBB14 Signal- och bildbehandling Maria Magnusson TB Kursen ersätter TSBB03 fr.o.m. 2009. Under 2013 ges kursen 1 gång i VT2 och en gång HT1+HT2. Sedan
TSBK03 Teknik för avancerade datorspel Ingemar Ragnemalm C, D, IT Ersätter TSBK10 fr.o.m. 2008, med 6hp istället för 6p
TSDT18 Signaler och system Lasse Alfredsson I, MED, Y Ersätter TSDT08 och TSDT15 fr.o.m. HT 2012. Ersätts av TSDT84 på D fr.o.m. 2013
TSDT84 Signaler och system samt transformer Lasse Alfredsson D Ersätter TSDT18 för D fr.o.m. 2013
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer Anders Nilsson D
TSEA44 Datorteknik - ett datorsystem på ett chip Kent Palmkvist Y,D,SOC
TSEA52 Digitalteknik I Mattias Krysander I Samläses med TSEA51
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem Anders Nilsson Y, I, M
TSEA84 Digitalt konstruktionsprojekt. Oscar Gustafsson Ges ej ht 2018
TSEI01 Analog elektronik Jacob Wikner
TSEK02 Radioelektronik Ted Johansson
TSEK37 Analoga CMOS integrerade kretsar Atila Alvandpour
TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor Lars Eriksson Y, M
TSIN02 Internetteknik Guilherme Xavier Y, D, IT, C, CSY, COS, CS Flyttad till infokodning fr.o.m. HT2-2014. Ny examinator 2017: G. Xavier
TSIT01 Datasäkerhetsmetoder Jan-Åke Larsson DI, IP
TSIT02 Datasäkerhet Guilherme Xavier Y,D,I,Ii,IT,C,CS,COM,COS, SEM Ny examinator 2017: G. Xavier
TSIU02 Datorteknik Michael Josefsson
TSKS01 Digital kommunikation Emil Björnson Y, D, I, Ii, IT, CSY, COE Emil exminator from HT-2015
TSKS02 Telekommunikation Mikael Olofsson EL, CS, C, Y, D, IT, I, Ii, COS, SOC, COE Emil ny examinator from HT-2014 Mikael ny examinator from HT-2015
TSKS05 Kommunikationssystem, CDIO Danyo Danev Y, D, I, Ii, CSY
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar Erik G. Larsson D, IT, Y Ny kurs fr.o.m. 2014. Tillfälligt inställd 2017
TSRT03 Reglerteknik Johan Löfberg TB KB
TSRT06 Reglerteknik fortsättningskurs M Johan Löfberg
TSRT08 Optimal Styrning Anders Hansson Y, D, IT, I, Ii
TSRT10 Reglerteknisk projektkurs , CDIO. Daniel Axehill Y, D, IT, M
TSRT19 Reglerteknik I Johan Löfberg M, U, MED HT2 M (samläsning TSRT03) VT2 MED, U
TSRT78 Digital signalbehandling Isaac Skog Y,D,I,IT
TSRT91 Reglerteknik Martin Enqvist IT
TSTE05 Elektronik och mätteknik Mikael Olofsson
TSTE17 Systemkonstruktion CDIO Kent Palmkvist Y,D,SOC,COE
TSTE26 Elkraftnät o teknik för förnyelsebar energiprodukt Tomas Jonsson Y,D,ELE, EL
TSTE85 Lågeffektselektronik Mark Vesterbacka Y,D