Informationsansvarig: Johan Löfberg , johanl@isy.liu.se
Sidan uppdaterades senast: 2013-05-14

[ Hoppa direkt till textinnehållet ] [ Hjälp ] [ Tillgänglighetsinformation ]
In English | A till Ö Kartor Översikt Kontakta oss
Gå till LiU.se
LiU - ISY > Grundutbildning > Kurser

Kurser VT2

Kurskod Kursnamn Examinator Ges för Ytterligare info.
ETE311 Grundläggande datasäkerhet Jonathan Jogenfors FRIST Fristående nätkurs, som vanligen ges tre gånger per år. 2012 ny exam: J-Å Larsson. 2018 ny exam: J.
TGTU63 Industrikunskap Oscar Gustafsson Y,D Ges ej 2019
TSBB15 Datorseende Per-Erik Forssén D, Y, IT Ersätter fr.o.m. 2012 TSBB12 och TSBB13
TSBK02 Bild- och ljudkodning Harald Nautsch Y, D, IT, I HN examinator fr.o.m. VT-2016
TSBK06 Image and Audio Coding Robert Forchheimer CSY This is an English version of TSBK02.
TSBK07 Datorgrafik Ingemar Ragnemalm C, D, IT, Y Ersätter TSBK05 fr.o.m. 2008, med 6hp istället för 4,5p
TSBK36 Grundläggande datorgrafik. Ingemar Ragnemalm I En G2-version av TSBK07 Datorgrafik
TSEA28 Datorteknik Y Kent Palmkvist Y,C,I
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt Mattias Krysander Y, I
TSEA57 Datorteknik I Anders Nilsson I Samläses med TSEA82
TSEA77 Datorteknik IT Michael Josefsson IT Ersätter TSEA48 från VT2019
TSEA82 Datorteknik Anders Nilsson D
TSEA83 Datorkonstruktion Anders Nilsson D
TSEI07 Digitala filter Ei, Di Håkan Johansson Ei, Di
TSEI11 Kretsteori och transformmetoder Mark Vesterbacka El, Di
TSEK06 VLSI konstruktion Atila Alvandpour Y,D,SOC, COE
TSFS03 Fordonsframdrivningssystem Lars Eriksson Y,M
TSFS06 Diagnos och övervakning Erik Frisk Y, D, IT, M
TSFS11 Energitekniska system Christofer Sundström Y,M
TSIT04 Matematisk kommunikation Jan-Åke Larsson Y, Mat Flyttat till ISY fr.o.m. 2015
TSIU06 Industriella styrsystem. Svante Gunnarsson MI
TSIU51 Mikrodatorprojekt Michael Josefsson El, Di
TSKS06 Linjära system för kommunikation Lasse Alfredsson IT
TSKS08 Introduktionskurs i Matlab Lasse Alfredsson I1, Ii1
TSKS10 Signaler, information och kommunikation Mikael Olofsson D, I, Y Ny kurs fr.o.m. 2013. Mikael examinator 2017. Erik examinator 2016.
TSKS14 Flerantennkommunikation Emil Björnson D, ELE, I, Ii, IT, SY, Y Ny kurs 2017
TSRT04 Introduktionskurs i Matlab Håkan Johansson IT, MED, Y, D, Di, EL, KeBi Flyttad till Komsys fr.o.m. 2014.
TSRT14 Sensorfusion Gustaf Hendeby Y
TSRT19 Reglerteknik I Johan Löfberg M, U, MED HT2 M (samläsning TSRT03) VT2 MED, U
TSTE06 Digitala filter Håkan Johansson
TSTE87 Aplikationsspecifika integrerade kretsar Oscar Gustafsson
TSTE93 Analog konstruktion Mark Vesterbacka El, Di, Y,D