Informationsansvarig: Johan Löfberg , johanl@isy.liu.se
Sidan uppdaterades senast: 2013-05-14

[ Hoppa direkt till textinnehållet ] [ Hjälp ] [ Tillgänglighetsinformation ]
In English | A till Ö Kartor Översikt Kontakta oss
Gå till LiU.se
LiU - ISY > Grundutbildning > Kurser

Civilingenjörskurser

Kurskod Kursnamn Examinator Ges för
TGTU63 Industrikunskap Tomas Svensson Y,D
TMEL08 Eltekniska system Sivert Lundgren DPU, EM, M
TSBB06 Multidimensionell signalanalys Klas Nordberg D och Y Fr.o.m. 2007 ersätter den kursen med TSBB35 (med 4p = 6hp istf 3,5p)
TSBB08 Digital bildbehandling, grundkurs Maria Magnusson D, IT, Y Ny kurs fr.o.m. HT-2008
TSBB09 Bildsensorer Klas Nordberg D, IT, Y Ny kurs fr.o.m. HT-2008
TSBB11 Bilder och grafik, projektkurs, CDIO Klas Nordberg Y, D, IT Klas examinator fr.o.m. 2018 Kursen ersätter TSBB51 efter utökning till 12hp
TSBB14 Signal- och bildbehandling Maria Magnusson TB Kursen ersätter TSBB03 fr.o.m. 2009. Under 2013 ges kursen 1 gång i VT2 och en gång HT1+HT2. Sedan
TSBB15 Datorseende Per-Erik Forssén D, Y, IT Ersätter fr.o.m. 2012 TSBB12 och TSBB13
TSBB17 Visuell detektion och igenkänning Per-Erik Forssén D, IY, U, Y Per-Erik examinator fr.o.m. 2018. Ny kurs HT-2017
TSBB31 Medicinska bilder Maria Magnusson MED Ny kurs 2012.
TSBK02 Bild- och ljudkodning Harald Nautsch Y, D, IT, I HN examinator fr.o.m. VT-2016
TSBK03 Teknik för avancerade datorspel Ingemar Ragnemalm C, D, IT Ersätter TSBK10 fr.o.m. 2008, med 6hp istället för 6p
TSBK07 Datorgrafik Ingemar Ragnemalm C, D, IT, Y Ersätter TSBK05 fr.o.m. 2008, med 6hp istället för 4,5p
TSBK35 Kompression av ljud och bild Harald Nautsch KTS, MT HN examinator fr.o.m. HT1-2015
TSBK36 Grundläggande datorgrafik. Ingemar Ragnemalm I En G2-version av TSBK07 Datorgrafik
TSDT14 Signalteori Mikael Olofsson Y, D, I, ,Ii, EI, CSY, COE
TSDT18 Signaler och system Lasse Alfredsson I, MED, Y Ersätter TSDT08 och TSDT15 fr.o.m. HT 2012. Ersätts av TSDT84 på D fr.o.m. 2013
TSDT84 Signaler och system samt transformer Lasse Alfredsson D Ersätter TSDT18 för D fr.o.m. 2013
TSEA22 Digitalteknik D Mario Garrido D,C
TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP processorer Oscar Gustafsson
TSEA28 Datorteknik Y Kent Palmkvist Y,C,I
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer Anders Nilsson
TSEA44 Datorteknik - ett datorsystem på ett chip Kent Palmkvist Y,D,SOC
TSEA48 Datorteknik IT Michael Josefsson IT
TSEA51 Digitalteknik Y,I Mattias Krysander Y,I
TSEA52 Digitalteknik I Mattias Krysander I Samläses med TSEA51
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt Tomas Svensson Y, I
TSEA57 Datorteknik I Anders Nilsson I Samläses med TSEA82
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem Anders Nilsson Y, I, M
TSEA82 Datorteknik Anders Nilsson D
TSEA83 Datorkonstruktion Anders Nilsson D
TSEA84 Digitalt konstruktionsprojekt. Oscar Gustafsson
TSEK02 Radioelektronik Ted Johansson
TSEK03 Integrerade radiofrekvenskretsar Ted Johansson
TSEK06 VLSI konstruktion Atila Alvandpour Y,D,SOC, COE
TSEK11 Utvärdering av IC-krets Atila Alvandpour
TSEK37 Analoga CMOS integrerade kretsar Atila Alvandpour
TSEK38 Konstruktion av radiotransceivers Ted Johansson Y, D, COE
TSFS02 Fordonsdynamik med reglering Jan Åslund
TSFS03 Fordonsframdrivningssystem Lars Eriksson Y,M
TSFS04 Elektriska drivsystem Andreas Thomasson Y, M, D, EI
TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor Lars Eriksson Y, M Ersätter TSFS05
TSFS11 Energitekniska system Christofer Sundström Y,M
TSIN01 Informationsnät Danyo Danev Y, D, I, Ii, IT, COS, CS, CSY,
TSIN02 Internetteknik Guilherme Xavier Y, D, IT, C, CSY, COS, CS Flyttad till infokodning fr.o.m. HT2-2014. Ny examinator 2017: G. Xavier
TSIT02 Datasäkerhet Guilherme Xavier Y,D,I,Ii,IT,C,CS,COM,COS, SEM Ny examinator 2017: G. Xavier
TSIT03 Kryptoteknik Jan-Åke Larsson Y, D, I, Ii, IT, CS,COM,COS,MMAT, CSY
TSIT04 Matematisk kommunikation Jan-Åke Larsson Y, Mat Flyttat till ISY fr.o.m. 2015
TSKS05 Kommunikationssystem, CDIO Danyo Danev Y, D, I, Ii, CSY
TSKS06 Linjära system för kommunikation Lasse Alfredsson IT
TSKS08 Introduktionskurs i Matlab Lasse Alfredsson I1, Ii1
TSKS10 Signaler, information och kommunikation Mikael Olofsson D, I, Y Ny kurs fr.o.m. 2013. Mikael examinator 2017. Erik examinator 2016.
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar Erik G. Larsson D, IT, Y Ny kurs fr.o.m. 2014. Tillfälligt inställd 2017
TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning Danyo Danev D, IT, Y Ersätter TSDT16 fr.o.m. 2016
TSKS13 Trådlös kommunikation Danyo Danev D, ELE, I, Ii, IT, SY, Y Ny kurs 2017
TSKS14 Flerantennkommunikation Emil Björnson D, ELE, I, Ii, IT, SY, Y Ny kurs 2017
TSKS15 Detektion och estimering av signaler Erik G. Larsson D, I, Ii, IT, Mat, SY, Y Ny kurs 2017
TSKS21 Signaler, information och bilder. Mikael Olofsson U Ny kurs VT1-2016 för U.
TSRT03 Reglerteknik Johan Löfberg TB KB
TSRT04 Introduktionskurs i Matlab Håkan Johansson IT, MED, Y, D, Di, EL, KeBi Flyttad till Komsys fr.o.m. 2014.
TSRT06 Reglerteknik fortsättningskurs M Johan Löfberg
TSRT07 Industriell reglerteknik Martin Enqvist Y, D, M
TSRT08 Optimal Styrning Anders Hansson Y, D, IT, I, Ii
TSRT09 Reglerteori Torkel Glad Y, D, I, Ii, IT
TSRT10 Reglerteknisk projektkurs , CDIO. Daniel Axehill Y, D, IT, M
TSRT12 Reglerteknik Y Anders Hansson Y,D
TSRT14 Sensorfusion Gustaf Hendeby Y
TSRT19 Reglerteknik I Johan Löfberg M, U, MED HT2 M (samläsning TSRT03) VT2 MED, U
TSRT21 Dynamiska system och reglering Johan Löfberg DPU
TSRT22 Reglerteknik Svante Gunnarsson I, EMM
TSRT62 Modellbygge och simulering Claudio Altafini Y,D,I, IT, M
TSRT78 Digital signalbehandling Fredrik Gustafsson Y,D,I,IT
TSRT91 Reglerteknik Martin Enqvist IT
TSTE05 Elektronik och mätteknik Mikael Olofsson
TSTE06 Digitala filter Håkan Johansson
TSTE08 Analoga o tidsdiskreta integrerade kretsar Jacob Wikner
TSTE12 Konstruktion av digitala system Kent Palmkvist D,Y,SOC,COE
TSTE14 Analoga filter Håkan Johansson Y,D
TSTE17 Systemkonstruktion CDIO Kent Palmkvist Y,D,SOC,COE
TSTE24 Elektronik D Jacob Wikner D
TSTE25 Effektelektronik Tomas Jonsson COE, D, EL, M, Y - program
TSTE26 Elkraftnät o teknik för förnyelsebar energiprodukt Tomas Jonsson Y,D,ELE, EL
TSTE85 Lågeffektselektronik Mark Vesterbacka Y,D
TSTE86 Digitala integrerade kretsar Mark Vesterbacka Y,D
TSTE87 Aplikationsspecifika integrerade kretsar Oscar Gustafsson
TSTE92 Elektriska kretsar TB Mark Vesterbacka TB
TSTE93 Analog konstruktion Mark Vesterbacka El, Di, Y,D
TSTE95 Elektronik I. Jacob Wikner I