Informationsansvarig: Johan Löfberg , johanl@isy.liu.se
Sidan uppdaterades senast: 2013-05-14

[ Hoppa direkt till textinnehållet ] [ Hjälp ] [ Tillgänglighetsinformation ]
In English | A till Ö Kartor Översikt Kontakta oss
Gå till LiU.se
LiU - ISY > Grundutbildning > Kurser

Civilingenjörskurser

Kurskod Kursnamn Examinator Ges för
TSTE93 Analog konstruktion Mark Vesterbacka El, Di, Y,D
TSEK37 Analoga CMOS integrerade kretsar Atila Alvandpour
TSTE14 Analoga filter Håkan Johansson Y,D
TSTE08 Analoga o tidsdiskreta integrerade kretsar Ted Johansson
TSTE87 Aplikationsspecifika integrerade kretsar Oscar Gustafsson
TSBK02 Bild- och ljudkodning Harald Nautsch Y, D, IT, I HN examinator fr.o.m. VT-2016
TSBB11 Bilder och grafik, projektkurs, CDIO Klas Nordberg Y, D, IT Klas examinator fr.o.m. 2018 Kursen ersätter TSBB51 efter utökning till 12hp
TSBB09 Bildsensorer Klas Nordberg D, IT, Y Ny kurs fr.o.m. HT-2008
TSIT02 Datasäkerhet Guilherme Xavier Y,D,I,Ii,IT,C,CS,COM,COS, SEM Ny examinator 2017: G. Xavier
TSBK07 Datorgrafik Ingemar Ragnemalm C, D, IT, Y Ersätter TSBK05 fr.o.m. 2008, med 6hp istället för 4,5p
TSEA83 Datorkonstruktion Anders Nilsson D
TSBB15 Datorseende Per-Erik Forssén D, Y, IT Ersätter fr.o.m. 2012 TSBB12 och TSBB13
TSEA82 Datorteknik Anders Nilsson D
TSEA44 Datorteknik - ett datorsystem på ett chip Kent Palmkvist Y,D,SOC
TSEA57 Datorteknik I Anders Nilsson I Samläses med TSEA82
TSEA77 Datorteknik IT Michael Josefsson IT Ersätter TSEA48 från VT2019
TSEA48 Datorteknik IT Michael Josefsson IT Går sista gången VT2019, ersätts sedan av TSEA77
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem Anders Nilsson Y, I, M
TSEA28 Datorteknik Y Kent Palmkvist Y,C,I
TSKS15 Detektion och estimering av signaler Erik G. Larsson D, I, Ii, IT, Mat, SY, Y Ny kurs 2017
TSBB08 Digital bildbehandling, grundkurs Maria Magnusson D, IT, Y Ny kurs fr.o.m. HT-2008
TSRT78 Digital signalbehandling Isaac Skog Y,D,I,IT
TSTE06 Digitala filter Håkan Johansson
TSTE86 Digitala integrerade kretsar Mark Vesterbacka Y,D
TSEA84 Digitalt konstruktionsprojekt. Oscar Gustafsson Ges ej ht 2018
TSEA22 Digitalteknik D Oscar Gustafsson D,C
TSEA52 Digitalteknik I Mattias Krysander I Samläses med TSEA51
TSEA51 Digitalteknik Y,I Mattias Krysander Y,I
TSRT21 Dynamiska system och reglering Johan Löfberg DPU
TSTE25 Effektelektronik Tomas Jonsson COE, D, EL, M, Y - program
TSFS04 Elektriska drivsystem Daniel Ljung Y, M, D, EI
TSTE92 Elektriska kretsar TB Mark Vesterbacka TB
TSTE24 Elektronik D Jacob Wikner D
TSTE95 Elektronik I. Jacob Wikner I Ges ej ht 2018
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt Mattias Krysander Y, I
TSTE05 Elektronik och mätteknik Mikael Olofsson
TSTE26 Elkraftnät o teknik för förnyelsebar energiprodukt Tomas Jonsson Y,D,ELE, EL
TMEL08 Eltekniska system Sivert Lundgren DPU, EM, M
TSFS11 Energitekniska system Christofer Sundström Y,M
TSKS14 Flerantennkommunikation Emil Björnson D, ELE, I, Ii, IT, SY, Y Ny kurs 2017
TSFS02 Fordonsdynamik med reglering Jan Åslund
TSFS03 Fordonsframdrivningssystem Lars Eriksson Y,M
TSBK36 Grundläggande datorgrafik. Ingemar Ragnemalm I En G2-version av TSBK07 Datorgrafik
TSRT07 Industriell reglerteknik Martin Enqvist Y, D, M
TGTU63 Industrikunskap Oscar Gustafsson Y,D Ges ej 2019
TSIN01 Informationsnät Danyo Danev Y, D, I, Ii, IT, COS, CS, CSY,
TSEK03 Integrerade radiofrekvenskretsar Ted Johansson
TSIN02 Internetteknik Guilherme Xavier Y, D, IT, C, CSY, COS, CS Flyttad till infokodning fr.o.m. HT2-2014. Ny examinator 2017: G. Xavier
TSRT04 Introduktionskurs i Matlab Håkan Johansson IT, MED, Y, D, Di, EL, KeBi Flyttad till Komsys fr.o.m. 2014.
TSKS08 Introduktionskurs i Matlab Lasse Alfredsson I1, Ii1
TSKS05 Kommunikationssystem, CDIO Danyo Danev Y, D, I, Ii, CSY
TSBK35 Kompression av ljud och bild Harald Nautsch KTS, MT HN examinator fr.o.m. HT1-2015
TSTE12 Konstruktion av digitala system Kent Palmkvist D,Y,SOC,COE
TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP processorer Oscar Gustafsson
TSEK38 Konstruktion av radiotransceivers Ted Johansson Y, D, COE
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer Anders Nilsson D
TSIT03 Kryptoteknik Jan-Åke Larsson Y, D, I, Ii, IT, CS,COM,COS,MMAT, CSY
TSKS06 Linjära system för kommunikation Lasse Alfredsson IT
TSTE85 Lågeffektselektronik Mark Vesterbacka Y,D
TSIT04 Matematisk kommunikation Jan-Åke Larsson Y, Mat Flyttat till ISY fr.o.m. 2015
TSBB31 Medicinska bilder Maria Magnusson MED Ny kurs 2012.
TSRT62 Modellbygge och simulering Claudio Altafini Y,D,I, IT, M
TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor Lars Eriksson Y, M
TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning Danyo Danev D, IT, Y Ersätter TSDT16 fr.o.m. 2016
TSBB06 Multidimensionell signalanalys Klas Nordberg D och Y Fr.o.m. 2007 ersätter den kursen med TSBB35 (med 4p = 6hp istf 3,5p)
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar Erik G. Larsson D, IT, Y Ny kurs fr.o.m. 2014. Tillfälligt inställd 2017
TSRT08 Optimal Styrning Anders Hansson Y, D, IT, I, Ii
TSEK02 Radioelektronik Ted Johansson
TSRT03 Reglerteknik Johan Löfberg TB KB
TSRT91 Reglerteknik Martin Enqvist IT
TSRT22 Reglerteknik Svante Gunnarsson I, EMM
TSRT06 Reglerteknik fortsättningskurs M Johan Löfberg
TSRT19 Reglerteknik I Johan Löfberg M, U, MED HT2 M (samläsning TSRT03) VT2 MED, U
TSRT12 Reglerteknik Y Anders Hansson Y,D
TSRT10 Reglerteknisk projektkurs , CDIO. Daniel Axehill Y, D, IT, M
TSRT09 Reglerteori Daniel Axehill Y, D, I, Ii, IT
TSRT14 Sensorfusion Gustaf Hendeby Y
TSBB14 Signal- och bildbehandling Maria Magnusson TB Kursen ersätter TSBB03 fr.o.m. 2009. Under 2013 ges kursen 1 gång i VT2 och en gång HT1+HT2. Sedan
TSDT18 Signaler och system Lasse Alfredsson I, MED, Y Ersätter TSDT08 och TSDT15 fr.o.m. HT 2012. Ersätts av TSDT84 på D fr.o.m. 2013
TSDT84 Signaler och system samt transformer Lasse Alfredsson D Ersätter TSDT18 för D fr.o.m. 2013
TSKS21 Signaler, information och bilder. Mikael Olofsson U Ny kurs VT1-2016 för U.
TSKS10 Signaler, information och kommunikation Mikael Olofsson D, I, Y Ny kurs fr.o.m. 2013. Mikael examinator 2017. Erik examinator 2016.
TSDT14 Signalteori Mikael Olofsson Y, D, I, ,Ii, EI, CSY, COE
TSTE17 Systemkonstruktion CDIO Kent Palmkvist Y,D,SOC,COE
TSBK03 Teknik för avancerade datorspel Ingemar Ragnemalm C, D, IT Ersätter TSBK10 fr.o.m. 2008, med 6hp istället för 6p
TSEK12 Test av kretsar för analoga och blandade analoga/d. Atila Alvandpour Y, Yi, ELE Kursen har ännu inte getts (2018).
TSKS13 Trådlös kommunikation Danyo Danev D, ELE, I, Ii, IT, SY, Y Ny kurs 2017
TSEK11 Utvärdering av IC-krets Atila Alvandpour
TSBB17 Visuell detektion och igenkänning Per-Erik Forssén D, IY, U, Y Per-Erik examinator fr.o.m. 2018. Ny kurs HT-2017
TSEK06 VLSI konstruktion Atila Alvandpour Y,D,SOC, COE