Responsible for this page: Webmaster , webmaster@isy.liu.se
Page last update: 2008-02-04

[ Go to content ] [ Help ] [ Information about accessability ]
På svenska | A to Z Maps Web overview Contact us
Go to LiU.se
LiU - ISY > Undergraduate level > Courses

Electronics, ISY

Autumn 1
TMEL08 - Eltekniska system
TSEA26 - Konstruktion av inbyggda DSP processorer
TSEA29 - Konstruktion med mikrodatorer
TSEA51 - Digitalteknik Y,I
TSEA52 - Digitalteknik I Samläses med TSEA51
TSEA84 - Digitalt konstruktionsprojekt.
TSEI03 - Digitala kretsar
TSEK03 - Integrerade radiofrekvenskretsar
TSEK11 - Utvärdering av IC-krets
TSIU03 - Systemkonstruktion
TSIU05 - Digitalteknik
TSTE05 - Elektronik och mätteknik
TSTE12 - Konstruktion av digitala system
TSTE17 - Systemkonstruktion CDIO
TSTE24 - Elektronik D
TSTE25 - Effektelektronik
TSTE86 - Digitala integrerade kretsar
TSTE92 - Elektriska kretsar TB
TSTE95 - Elektronik I.
Autumn 2
TMMI04 - Elektroteknik
TSEA29 - Konstruktion med mikrodatorer
TSEA44 - Datorteknik - ett datorsystem på ett chip
TSEA52 - Digitalteknik I Samläses med TSEA51
TSEA81 - Datorteknik och realtidssystem
TSEA84 - Digitalt konstruktionsprojekt.
TSEI01 - Analog elektronik
TSEK02 - Radioelektronik
TSEK37 - Analoga CMOS integrerade kretsar
TSIU02 - Datorteknik
TSTE05 - Elektronik och mätteknik
TSTE17 - Systemkonstruktion CDIO
TSTE26 - Elkraftnät o teknik för förnyelsebar energiprodukt
TSTE85 - Lågeffektselektronik
Spring 1
TDIU14 - Introduktion till examensarbete. Övertagen från IDA
TMEL08 - Eltekniska system
TSEA22 - Digitalteknik D
TSEA28 - Datorteknik Y
TSEA48 - Datorteknik IT
TSEA56 - Elektronik kandidatprojekt
TSEA83 - Datorkonstruktion
TSEI12 - Analog konstruktion fortsättningskurs
TSEK06 - VLSI konstruktion
TSEK38 - Konstruktion av radiotransceivers
TSIU09 - Introduktion till examensarbete.
TSIU51 - Mikrodatorprojekt
TSTE08 - Analoga o tidsdiskreta integrerade kretsar
TSTE93 - Analog konstruktion
Spring 2
TSEA28 - Datorteknik Y
TSEA56 - Elektronik kandidatprojekt
TSEA57 - Datorteknik I Samläses med TSEA82
TSEA82 - Datorteknik
TSEA83 - Datorkonstruktion
TSEI11 - Kretsteori och transformmetoder
TSEK06 - VLSI konstruktion
TSIU51 - Mikrodatorprojekt
TSTE87 - Aplikationsspecifika integrerade kretsar
TSTE93 - Analog konstruktion
Old courses.
ETE235 - Digitalteknik sommarkurs Ges ej längre
TMEL53 - Digitalteknik M Ges ej längre
TSEA27 - Elektronikprojekt Y. ersatt av TSEA56
TSEI06 - Kretsteori ersatt av TSEI11
TSTE16 - Blandade analoga o dig signalbeh system CDIO
TSTE18 - Digital aritmetik Ges ej längre
TSTE19 - Effektelektronik ersatt av TSTE25
TSTE21 - Elektronik D ersatt av TSTE24

Information responsible: Thomas Svensson