Informationsansvarig: Jenny Stendahl , jen@isy.liu.se
Sidan uppdaterades senast: 2010-11-12

[ Hoppa direkt till textinnehållet ] [ Hjälp ] [ Tillgänglighetsinformation ]
In English | A till Ö Kartor Översikt Kontakta oss
Gå till LiU.se
LiU - ISY > Grundutbildning > Exjobb

Examensarbeten vid ISY


Det är både roligt och spännande att utföra exjobb eftersom du då omsätter de kunskaper du tillägnat dig under studietiden. Exjobb ger en möjlighet till inblick i näringslivet och ditt personliga initiativ är viktigt då exjobbet är ett tillfälle att skapa kontakter med presumtiva arbetsgivare. Exjobbet mynnar ut i en offentlig akademisk avhandling.

Exjobbsanvisningar:

- för exjobbaren
- för opponenten
- för företagshandledare
- för examinator och LiTH-handledare
- för examinatorer TGZ-kurser
- för auskultanten
- Short guide for foreign students

Andra viktiga länkar:

Aktuella framläggningar på LiTH
Tidigare exjobb på LiU
Exjobbsstudier utomlands
Electronic Press
Studiehandboken
Publiceringsgodkännande
Framläggningsblankett 2 sid (pdf)
            
Eventuella frågor kan ställas till exjobbshandläggare Jenny Stendahl, telefon 013-281020, dörren bredvid ISY:s expedition, exjobb@isy.liu.se.


Förslag till examensarbeten finns utlagda på respektive ämnesområdes hemsidor:
Bildbehandling Fordonssystem
Datorteknik Informationskodning
Elektroniksystem Kommunikationssystem
Elektroniska komponenter Reglerteknik

När du vill diskutera ett förslag till examensarbete tar du kontakt med lämplig examinator på ISY eller någon av studierektorerna.