Informationsansvarig: Jenny Stendahl , jen@isy.liu.se
Sidan uppdaterades senast: 2010-11-12

[ Hoppa direkt till textinnehållet ] [ Hjälp ] [ Tillgänglighetsinformation ]
In English | A till Ö Kartor Översikt Kontakta oss
Gå till LiU.se
LiU - ISY > Grundutbildning > Exjobb

Anvisningar för auskultanter

Att tänka på när du ska närvara vid auskultationer:


Alla framläggningar av exjobb på LiTH annonseras på LinTeks Exjobbsframläggningar. Framläggningar på ISY annonseras också på anslagstavlan utanför ISY:s expedition samt på ISY:s webbsida för exjobbspresentationer.

Innan du själv lägger fram ditt exjobb ska du ha närvarat vid ett antal framläggningar och du måste uppfylla kravet på rätt programtermin, se nedan:
  • Civilingenjörsstudent - 3 framläggningar. Auskultation får göras fr.o.m. programtermin 7 på civilingenjörsprogrammet.
  • Högskoleingenjörsstudent - 2 framläggningar. Auskultation får göras fr.o.m. programtermin 5 på högskoleingenjörsprogrammet.
  • Masterprogramstudent - 1 framläggning. Auskultation får göras fr.o.m. programtermin 1 på masterprogrammet.

Se till att du är terminsregistrerad och kursregistrerad på korrekt kurskoden innan du auskulterar. Följande kurskoder gäller:

  • TEXCIV - civilingenjörsstudenter
  • TEXJOB - högskoleingenjörer
  • TEXMAS - masterprogramstudent

Om du inte fått din auskultation på ISY inrapporterad kan du kontakta exjobbshandläggaren på exjobb@isy.liu.se. Meddela då ditt eget namn, personnummer och programnamn samt namnet på den student som lade fram sitt exjobb och framläggningsdatumet.

Ett auskultationstillfälle kan med fördel ersättas av ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation. Studenten ansvarar då själv för att intyg på närvaron skrivs och lämnas till administratören på institutionen för inläggning i Ladok.