Sidan uppdaterades senast: 2008-05-28

[ Hoppa direkt till textinnehållet ] [ Hjälp ] [ Tillgänglighetsinformation ]
In English | A till Ö Kartor Översikt Kontakta oss
Gå till LiU.se
LiU - ISY > Grundutbildning > Exjobb

Anvisningar för examinatorer för TGZD-kurserTidigare har ERAMUS-studenter som skriver projektarbeten inom TGZ-kurser administrerats som vanliga exjobb på ISY. Nu finns nya riktlinjer och rutiner för dessa kurser.

 

Registrering

ERASMUS-studenter som gör projektkursen TGZD20 ska inte registrera sitt projekt som ett exjobb på ISY. Den enda form av registrering som är nödvändig är kursregistreringen på kurskoden TGZD20 (motsvarande gäller TGZC05, TGZC10, TGZD15). Detta gör studenten genom att använda blanketten ”Complementary Course Selection”. Den ska skrivas under av dig som examinator och studenten lämnar den sedan till en studievägledare på Origo.

 

Presentation av projektarbetet

Projektarbetet presenteras internt inom ämnesgruppen. Presentationen ska alltså inte annonseras som en vanlig framläggning för exjobb på ISY. Detta eftersom det inte sker någon opposition och studenter därför inte kan auskultera på presentationen.

 

Inrapportering av betyg i Ladok

TGZ-kurserna rapporteras med både sifferbetyg och ECTS-betyg och alltså inte bara godkänd/icke godkänd. Använd blanketten ”Projektarbete TGZ-kurser

 

Tryckning och publicering på Electronic Press

Tryckning och/eller publicering på Electronic Press av projektarbeten sker vanligtvis inte, såvida inte examinator önskar att så skall ske. I så fall skall ISY:s exjobbshandläggare meddelas detta på betygsblanketten. Vi har inga åtaganden att trycka exjobben åt studentens hemuniversitet. Om tryckning eller publicering på Electronic Press sker, ska ett projektnummer hämtas ut hos exjobbshandläggaren. Det ser ut på följande sätt:

LiTH-ISY/ERASMUS-A--yy/xxx--SE.