Informationsansvarig: Jenny Stendahl , jen@isy.liu.se
Sidan uppdaterades senast: 2010-11-12

[ Hoppa direkt till textinnehållet ] [ Hjälp ] [ Tillgänglighetsinformation ]
In English | A till Ö Kartor Översikt Kontakta oss
Gå till LiU.se
LiU - ISY > Grundutbildning > Exjobb

Anvisningar till opponenten


Behörighet att opponera

Oppositionen genomförs antingen före eller efter framläggningen av det egna examensarbetet. Opponenten måste uppfylla samma poäng- och nivåkrav som vid egen framläggning och måste dessutom ha genomfört två auskultationer (C-nivå) eller tre auskultationer (D-nivå).

Anmäla sig som opponent


Du anmäler dig som opponent hos examinatorn genom att lämna ett utdrag från Ladok som kan beställas via Studentportalen eller hämtas på studerandeexpeditionen i Zenit. Vid anmälan kontrolleras att du uppfyller behörighetskraven och att du har genomfört dina auskultationer. Om du är behörig registrerar examinatorn dig i exjobbssystemet.

Kursregistrering

Som opponent måste du vara terminsregistrerad och registrerad på kurskoden för ditt eget examensarbete (TQxx33, TQxx11 och  TEXJOB/TEXCIV).
I kurskoderna TQxx33 och TQxx11 ovan skall xx bytas ut mot koden för huvudområdet. I Studiehandboken, längst ned på förstasidan, hittar du länkar till information om tillåtna huvudområden och deras koder.

Att tänka på vid opponering

Opponenten ska främst diskutera och kommentera lösningsmetod, tänkbara alternativa lösningar och källbehandling. Det huvudsakliga innehållet i oppositionen ska alltså vara en teknisk diskussion.

OBS!
Opponenten ska en vecka innan framläggningen lämna in en skriftlig redogörelse för oppositionens upplägg och frågeställningar till examinatorn.


I studiehandboken kan man läsa att
"Oppositionen bör tidsmässigt vara av ungefär samma omfattning som framläggningen”, dvs. 20-30 minuter.

Oppositionen bör ske i form av en dialog, dvs. exjobbaren ska få tillfälle att ge sina argument för arbetet och dess resultat. Oppositionen skall förmedla helhetsintrycket av arbetet och rapporten. Alla synpunkter bör vara konstruktiva. Vid kritik bör om möjligt alternativa tillvägagångssätt föreslås.

Därutöver ska rapportens principiella uppläggning, formella stilistiska synpunkter och det muntliga framförandet kommenteras. Listor med detaljerade kommentarer typ stavfel lämnas med fördel direkt till författaren, och ska inte tas upp muntligt. Opposition innebär inte att man räknar upp ett antal språkliga fel, då detta endast är att betrakta som en korrekturläsning.

Det finns även anvisningar för hur en opposition går till i Studiehandboken, avnsitt b3.1.14.


Tillbaka till ISY:s exjobbshemsida >>