Informationsansvarig: Webbmaster , webmaster@isy.liu.se
Sidan uppdaterades senast: 2009-01-27

[ Hoppa direkt till textinnehållet ] [ Hjälp ] [ Tillgänglighetsinformation ]
In English | A till Ö Kartor Översikt Kontakta oss
Gå till LiU.se

Åtgärder vid brand

Då brandlarmet ljuder SKALL lokalerna utrymmas.
Assistenter och handledare vid laborationer skall uppmana samtliga studenter att lämna lokalen.
Om larmet ej gått:
Larma brandkåren genom larmknapp eller via telefon (0-)112
Meddela kortfattat:
  • Var det brinner
  • Om det finns instängda
  • Vad som brinner
  • Vem som ringer
Varna alla som hotas av branden.
Om det är möjligt försök släcka mha den utrustning som finns.
Utrym lokalen


Utrymningsorganisation ISY

Åtgärder vid akuta nödsituationer - LiUs regelverk.
Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Linköpings universitet - LiUs regelverk.

Kontaktpersoner ISY
Prefekt: Lars Nielsen 013-281307 lars@isy.liu.se
Teknisk chef: Kristina Arkad 013-282647 kristina@isy.liu.se
Ansvarig passagesystem: Joakim Svensén
013-282461 joasv@isy.liu.se