Linköping 2001-11-30
Brandskyddsorganisation


Linköpings universitet och dess institutioner/enheter är skyldiga att upprätta och vidmakthålla en fungerande brandskyddsorganisation.

Undertecknad har genom delegation, dnr ISY 7/01, från prefekten fått ansvar för en sådan organisation för ISY:s räkning.

En del av denna är att säkerställa utrymning av lokalerna vid brandlarm, dvs. upprätta en utrymningsorganisation, särskilt viktigt är att utrymning av labblokaler sker vid brandlarm, särskilt viktigt därför att där kan det förväntas att det finns personer som inte är bekanta med lokalerna och utrymningsvägarna eller ens är medvetna om att lokalerna ovillkorligen skall utrymmas vid brandlarm.


Vad det gäller brandlarm under tentamenstillfälle kan man läsa följande på studentportalen:


"Brandlarm


Vid brandlarm måste du följa salsvaktens anvisningar. Om salen måste utrymmas

kan skrivningen inte återupptas. Tentamensvakten meddelar jourhavande lärare

och samlar in det material som finns. Examinator tar sedan ställning till hur

provet ska handläggas och ansvarar för ett eventuellt omprov."


Ansvaret för ev. utrymning av lokal där tentamen pågår vilar alltså på tentamensvakten, inte på institutionen.


Nedan har jag gjort en förteckning över labblokaler samt personer som jag bedömer kan ta ansvar för att utrymning sker vid behov, naturligtvis endast under ordinarie arbetstid och i mån av närvaro.Joakim SvensénSören Hansson

John AnderssonMicke Josefsson

Anders Nilsson

Olov AnderssonKristina Arkad

Jens LarssonArta AlvandpourJonas Olsson

Sören Hansson

John AnderssonPeter Johansson

Greger KarlströmsJohan WiklundJean-Jacques Moulis

>Per Andersson

Carolina JanssonBernt Håkansson

Britt-Marie Kernell


 


Instruktionen vid utrymning är lika enkel som självklar, nämligen att uppmana personerna i rummen att gå ut ur byggnaden och uppsöka återsamlingsplatsen då brandlarmet ljuder.

Återsamlingsplatsen för ISY.s del av B-huset är gräsplanen utanför entré 27

 


John Andersson