Informationsansvarig: Webbmaster , webmaster@isy.liu.se
Sidan uppdaterades senast: 2010-01-21

[ Hoppa direkt till textinnehållet ] [ Hjälp ] [ Tillgänglighetsinformation ]
In English | A till Ö Kartor Översikt Kontakta oss
Gå till LiU.se
LiU - ISY > Allmänt om ISY

Institutionen för systemteknik (ISY)

Linköpings universitet, är central inom olika ingenjörsutbildningar - både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.
Institutionen bildades 1972 och har sedan dess aktivt deltagit i den tekniska utvecklingen. Detta har bland annat lett till ett flertal avknoppningar och nya framgångsrika företag. Forskningen har också haft stor påverkan på den etablerade industrin, inte minst genom alla forskarutbildade som nu verkar där. Ännu fler är de som via sin ingenjörsutbildning har kunnat föra vidare ny och aktuell metodik. Grunden för detta är den starka vikt som lagts på samspelet mellan grundutbildning, forskning och forskarutbildning.

Välkommen till Institutionen för Systemteknik.

Allmän information om ISY (pdf-dokument)

Lokal information om ISY

Arbetsmiljöplan
Inköpspolicy
Jämställdhetsarbete
Lika villkor
Lokal samverkansgrupp