Informationsansvarig: Kristina Arkad , kristina@isy.liu.se
Sidan uppdaterades senast: 2010-11-08

[ Hoppa direkt till textinnehållet ] [ Hjälp ] [ Tillgänglighetsinformation ]
In English | A till Ö Kartor Översikt Kontakta oss
Gå till LiU.se
LiU - ISY

Inköpsrutiner - ISY

Följande regler/inköpsrutiner har satts upp så att vi på ett smidigt sätt ska kunna följa LiUs regler för upphandling och få kontroll över den utrustning (inkl. möbler) som finns på institutionen. Dessutom får vi kontroll över den utrustning som omfattas av garanti och kan utnyttja garantin vid ev. fel på den utrustning vi har.
Har ni några frågor eller vill ha hjälp med inköpet kontakta inköpsansvariga Kristina Arkad eller Joakim Svensén.

Mer information om vad som gäller finns på ISYs lokala websidor och LiUs handledning för inköp .

All utrustning (inkl. möbler) som köps in

  1. Vid beställning skall en skriftlig beställningssedel (med beställningsnummer) fyllas i och signeras av ansvarig person. Finns lokala eller statliga inköpsavtal på produkten skall det klart framgå av beställningen. Om det inte finns ramavtal och inköpet överstiger ett halvt (1/2) prisbasbelopp ska dokumentation runt inköpet diarieföras enligt gällande rutiner. Gällande regler för direktupphandling ska följas.
  2. ISYs inköpsdokument skall fyllas i och aktuella handlingar häftas fast.
  3. Inköpsdokumentet följer sedan med fakturan så att ansvarig person (attestansvarig) ser att allt kommit och fungerar. Notera inventarienummer längst ner på fakturan.
  4. Fakturan "vandrar" sedan vidare till den som ansvarar för den faktiska betalningen medan inköpsdokumentet (med beställningskopia, ev. offert, följesedel, ev. garantipapper och fakturakopia) lämnas till någon i tus-gruppen för arkivering (och garantibevakning).

Övriga varor och tjänster som köps in

  1. Vid beställning skall en skriftlig beställningssedel (med beställningsnummer) fyllas i och signeras av ansvarig person. Finns lokala eller statliga inköpsavtal på produkten skall det framgå av beställningen. Om det inte finns ramavtal och inköpet överstiger ett halvt (1/2) prisbasbelopp ska dokumentation runt inköpet diarieföras enligt gällande rutiner. Gällande regler för direktupphandling ska följas.